aplikacija_img

Baterija za pohranu energije

CSPOWER ŠIROKA NIZA AGM/GEL BATERIJA DUBOKOG CIKLUSA, OLOVO KARBONSKIH BATERIJA, OPZV BATERIJA ZA KUĆNI SOLARNI SUSTAV, SUSTAV VJETRA, SOLARNU ULIČNU SVJETLO ITD.

Baterija pokretačke snage

CSPOWER 6V/8V BATERIJA ZA GOLF KOLICA, AGM START STOP AKUMULATOR ZA AUTO I DEEP CYCLE BATERIJE ZA ČISTAČE I PODIZAČE ITD.

Rezervna baterija

CSPOWER ZAPTVLJENA OLOVNA KISELINSKA BATERIJA, AGM GEL BATERIJA S PREDNJIM TERMINALOM ZA UPS, TELEKOM, PUPM, SVJETLA ZA NUŽDU ITD.